Mediácia

Mediácia- mimosúdne urovnanie sporu.

Pri riešení ťažkých životných situácií, riešení sporov, pri podaní obžaloby na Vašu osobu sa môžete dostať do slepej uličky a zdanlivo bezvýchodiskovej situácie. Často krát neviete problém riešiť ináč, ako súdnou cestou. Základnou nevýhodou riešenia problému na súde je, že ani jedna zo strán sa nemôže aktívne podieľať na formulovaní rozhodnutia súdu.

Pomôžeme Vám! 

Nepopierateľná výhoda mediácie je urovnávanie sporov, kde obe strany, (prípadne viac zaujatých strán), môžu aktívne pristupovať k identifikácií problémov,  formulovať svoje požiadavky a nastaviť si formu vzájomnej komunikácie. Spolu s Vami sa budeme snažiť dôjsť k dohode, ktorá bude odzrkadľovať Vaše vzájomné stanoviská, podmienky a postoje. 

Mediácia je veľmi vhodná pri riešení akýchkoľvek sporov - tých, ktoré sa dostali na súd, ale aj tých, ktoré na súde ešte neboli. Mediáciou Vám pomôžeme pri citlivých rodinných záležitostiach, ako sú rozvod, riešenie problémov súvisiacich so starostlivosťou o deti a vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Mediáciou sa môžu riešiť aj  susedské problémy, pracovnoprávne vzťahy a iné.

Sme schopní riešiť aj mediácie ohľadne obchodných a iných sporov obchodných spoločností a firiem. Mediáciou vás prevedie Ing. Andrej Senárik zapísaný pod ev.č. 816 v zozname mediátorov MsSR. Kontaktovať ho môžete
e-mailom: skinform@skinform.sk, alebo pomocou mob.: 0902933580.